Jeg vil gjøre!


Hjertelig velkommen som frivillig i Gulset og Skotfoss menighet. 

Gud har gitt oss tid og evner som er til glede for oss selv og andre. Gulset og Skotfoss menighet har mange som bruker noe av det til frivillig innsats hos oss, du finner mange av tilbudene våre her på disse nettsidene. Vi tror det å bruke seg selv og sine evner i tjeneste for Gud er godt både for oss selv, menighetsfellesskapet og for nærmiljøet vårt. Vi inviterer deg til å sjekke ut det som finnes av aktiviteter og oppgaver hos oss, eller komme med det du har av ideer og initiativ til noe nytt. Vi trenger innsats av alt fra praktiske arbeid for å holde kirkebygget i orden og gjennomføre aktiviteter, til å være drivkraft eller mindre arbeidsyter i alt av arrangementer og aktiviteter. Du kan bidra jevnlig på gudstjenester og på aktiviteter spredt utover i uka, eller bidra i trosopplæring eller prosjekter som skjer sjeldent.

Konkrete tjenester du kan være med på:
- Klokkertjeneste ved gudstjeneste
- Projektoransvarlig ved gudstjeneste
- Voksenleder i søndagsskolen
- Hjelpeleder på Supermandag

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker å bidra:

Menighetskontoret: 35 50 63 60 (åpent tirsdag og fredag 09-15)
gulsetskotfoss.menighet@skien.kommune.no

Diakon, Anders W. Berg: 
anders.berg@skien.kommune.no

 

Tilbake