Jeg vil be!


"Hva er tro annet enn bønn", spurte Martin Luther. Når vi ber, snakker vi til Gud rett fra hjertet. 

 

En bønn kan være ferdig formulert i en gudstjenesteliturgi eller bønnebok og en bønn kan være ordløs, et sukk, eller et spontant uttrykk for det som ligger oss på hjertet her og nå. Vi kan be sammen med mange, eller helt alene, vi kan be for andre, og andre kan be for oss. Bønnen er troens språk. Når vi ber, er vi i en særlig konsentrasjon og åndelig hengivelse til Gud. Det er ingen grense for former og innhold i bønnen. Enhver kan velge fritt det uttrykk som passer. 

Bønn er helt sentralt i alle kristnes liv og i alt kristent arbeid. Bønn er for oss en av måtene vi kan kommunisere med Gud på. I Gulset og Skotfoss menighet ønsker vi å legge til rette for et aktivt bønneliv. Dette gjør vi gjennom både ukentlig faste bønnesamlinger og åpen kirke månedlig. 

Tidebønn

I menighetens kontortid praktiserer vi noe som kalles tidebønn. Dette er nedskrevne bønner som leses opp til faste tider. Tidebønn gir mulighet til et regelmessig bønneliv uavhengig av stemninger og følelser. Vi bruker tidebønner fra Ffald-y-Breninn fra Wales. Disse leser vi sammen opp morgen (kl. 09.00) og etter lunsj (kl. 12.00). Tidebønnene er åpne for alle og ledes av en ansatt i kirken. 

Bønnetjenesten

Vi er så heldige å ha et eget bønneteam i menigheten som hver mandag kl. 18.00 samles i kirkerommet for felles bønn. Her ber de blant annet for enkeltpersoner, aktiviteter som skjer i menigheten, gudstjenester og bønneemner som kan legges i et bønneskrin inne i kirkerommet. Disse bønnene kan være anonyme og bønnetjenesten har taushetsplikt. Dersom du ønsker å være med i bønnetjenesten kan du ta kontakt med diakon Ander W. Berg.

Mail: anders.berg@skien.kommune.no 

Åpent kirke

Hver første mandag i måneden holdes kirken åpen fra kl. 09.00-21.00. I dette tidsrommet er det mulighet for å tilbringe tid i kirkerommet for bønn, samtale, stillhet, tilbedelse og refleksjon. Dagen er inndelt slik:

09.00 - Bønn om morgenen

12.00 - Bønn midt på dagen

18.00 - Bønn om kvelden

20.45 - Bønn om natten

Denne dagen er du velkommen til å være så kort eller lenge du vil.

NB! Følg med i kalenderen vår dersom datoene skulle endre seg. 

 

Tilbake