Menighetsrådet


Menighetsrådet for perioden 2023-2027

Innkalling, referat og vedlegg til MR kan du også lese på menighetskontoret.
 

Menighetsrådets medlemmer

Menighetsrådet har konstituert seg og her er oversikten over medlemene.

Jostein Innerdal, leder.

June-Maria Ruud, nestleder

Thomas Nees

Ole Ragnar Helgen

Laila Åreskjold

Margrethe Oldrup Olsen

Thomas Tande-Halvorsen

Pål Haugerød

Vara:

Hans Edvard Uleberg

Kari Ingebretsen

Marit Halvorsen

Arne Nokevje

Solveig Eikstad Mpgaze

 

 

Tilbake