Kirkevalget 2023


Valgstyret i Gulset og Skotfoss menighet har godkjent nominasjonskomitéens listeforslag ved valg av nytt menighetsråd i september 2023 i Gulset og Skotfoss menighet.

Nominasjonskomitéens liste, Gulset og skotfoss menighet.
Listeforslaget over kandidater er i prioritert rekkefølge:

 1. Jostein Innerdal
 2. Laila Åreskjold
 3. Ole Ragnar Helgen
 4. Kari Ingebretsen
 5. Thomas Tande Halvorsen
 6. Solveig Eikstad Mpagaze
 7. Pål Haugerød
 8. June-Maria Ruud
 9. Thomas Nees
 10. Marit Halvorsen
 11. Hans Edvard Uleberg
 12. Arne Nokevje
 13. Margrethe Oldrup Olsen

Presentasjon av kandidatene ligger vedlagt. Klikk HER for å lese mer om kandidatene.

 

Supplerende nominasjon.
Kirkemøtet i 2022 har vedtatt at det skal åpnes for supplerende nominasjon når det kun er godkjent listeforslag fra nominasjonskomitéen.

Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument.
Forslaget til supplerende nominasjon skal ha følgende vedlegg:
– En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
– En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på forslaget.

Dersom kandidaten ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i soknet når forslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
Frist for supplerende nominasjon: 15. mai innen kl. 12.00.

Valgstyret avgjør innen 20. mai 2023 om forslag om supplerende nominasjon skal godkjennes. Dersom forslaget til supplerende nominasjon ikke oppfyller reglenes krav, skal valgmyndighetene gjennom forhandlinger med
forslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med reglene. Forslaget må derfor ha en tillitsvalgt som har myndighet til å forhandle på vegne av forslagsstillerne.

Godkjent forslag settes nederst på den endelige valglisten.  Rekkefølgen på de supplerte kandidater, hvis det er flere, avgjøres ved loddtrekning.
Det kommer tydelig frem på stemmeseddel at kandidatene er fra supplerende nominasjon og ikke endel av listeforslaget til nominasjonskomitéen.

 

Skjema for supplerende nominasjon av kandidat

Tilbake