Godt Skodd - Trosopplæring i menigheten


Trosopplæring i Gulset og Skotfoss menighet

I Gulset og Skotfoss menighet får alle døpte barn eller barn 0-18 år der en av foreldrene er medlem i Den norske kirke tilbud om opplæring i kristen tro og tradisjon.

Gulset og Skotfoss menighet ønsker å gi barn og ungdom kunnskap, opplevelser og erfaringer slik at de kan vokse i troen og bli kjent med tradisjonene i sin lokale kirke.

Opplæringen består blant annet av samlinger over en eller flere ganger, gaver som oppfordrer til trosopplæring i hjemmet og invitasjon til leir og andre arrangementer i regi av menigheten. Påmelding gjøres enten direkte til lederne eller gjennom påmelding via hjemmesiden.

 

 

0-1 år: Dåp og dåpssamtale 
3 måneder til 1,5 år: Babytrall
1-3 år: Småbarnstrall. Sangstund for barn fra 1-3 år sammen med en voksen. 


2 år: Dåpsfest. 


3 år: Tripp-trapp-tresko med bl.a. Kirkesafari og hva som skjedde den aller første julenatta.


4 år: 4-årsbok og 4-årsklubb. Utdeling av 4-årsbøker i Skotfoss kirke og Gulset kirke. I etterkant kan 4-åringene være med på kirkebokklubb tre ettermiddager.


5 år: Søndagsskolekarusellen. Barna inviteres til å delta på søndaggskolen med egen samling for 5-åringene.Vi bygger blant annet bibelfortellinger i lego. 


6 år: Klar-ferdig-gå. Arrangeres i april/mai for de som skal starte på skolen til høsten.


7 år: Petrus pinsefest  Stort familiearrangement som arrangeres på Kapittelberget hvert år i mai. 

7 år: Smartieshelg Samling for 1.klassinger en lørdag med tema: Vi kan -Sammen med Jesus. Vi baker, spiser, leker, hører bibelfortlellinger m.m. Vi deltar også på gudstjenesten dagen etter. 


8 år: På tur med David  Dagstur i nærområdet med fokus på praktisk turkunnskap, Guds skaperverk og gjetergutten David. 


9 år: Tårnagenthelg. Barna får være hemmelige agenter og får blant annet løse oppdrag og mysterier, klatre opp i kirketårnet og gå på symboljakt i kirken. .

 

10 år: Invitasjon til leir i mai. "Camp Kollmyr"


11 år: Lys Våken  Helgesamling med spennende overnatting i kirken i februar.


12 år: B4  4 kvelder på våren sammen med B-gjengen.


12 år:Mer festival Spennende barnefestival i Fritidsparken i Skien på høsten. 


13 år: Logg inn Bli kjent med menighetens ungdomsarbeid. Invitasjon til KRIK


14 år: PreK Bli kjent med hverandre og ungdomsarbeidet før konfirmasjonstiden starter

14 år: Konfirmasjon


15 år: Ledertreningskurs Basic bibelkompetanse, bevisstgjøring og utvikling av lederegenskaper, sosialt felleskap.


16 - 18 år: Exodus Invitasjon til høstleir/Konferanse for ungdom


18 år: Myndighetsfest


Vi har også mange ukentlige tilbud til barn og ungdom, blant annet søndagsskole hver søndag under gudstjenesten, 1 barnekor, SUPERMANDAG for hele familien med middag, kor og aktiviteter,Fokus-kvelder for ungdom og KRIK. Se fanene barn/ungdom på nettsiden.

Har du flere spørsmål vedrørende tilbudet vårt er du velkommen til å ta kontakt. Invitasjon sendes i posten til alle årskull. Dersom du eller noen du kjenner ikke har fått invitasjon, men ønsker invitasjoner vennligst send en epost til inger@gulsetkirke.no 

 

Tilbake