Smågrupper


Vi ønsker at alle skal få mulighet til å være med i et mindre fellesskap der liv og tro deles.

 

Hvordan et smågruppefellesskap ser ut varierer fra gruppe til gruppe, men vi har noen rammer som ligger i bunn for hvordan Gulset og Skotfoss menighet ønsker at smågruppene skal inneholde.

Elementer som naturlig inngår i en smågruppe er fellesskap, mat, samtale, tro og liv.

Hva er et smågruppefelleskap?
En smågruppe…
… består at 4-10 personer
… møtes regelmessig, hver 2-3 uke
… har en leder og en medleder
… samtaler om tro, tvil og liv

Vil du være med?

 

Vi tror at smågruppefelleskapene gjør en forskjell i den enkeltes hverdag.
 

For at alle i menigheten skal få plass i en smågruppe trenger vi flere smågruppeledere.

Som leder av en smågruppe blir du invitert inn i et smågruppelederfellesskap som samles en gang i semesteret for inspirasjon og deling av erfaringer.
Du vil ha ansvar for at smågruppen møtes regelmessig, at alle medlemmene i smågruppen blir sett og hørt, og du vil være bindeleddet mellom stab og smågruppe.

 

Kan tenke deg å være leder, eller medleder, i et smågruppefellesskap i regi av Gulset og Skotfoss menighet?

Ta kontakt med diakon Anders W. Berg på tlf: 47364838, eller epost: Anders.Berg@skien.kommune.no

Tilbake