Jeg vil gi!


Alt vi eier har vi fått av Gud! Så enkelt er det, og vi skal få lov til å gi det videre.

 

Guds rike stopper ikke hos oss, vi har fått for å gi videre. Det gjelder også pengene våre. Gjennom å snakke om materielle ressurser håper vi å bidra til utvikling i den enkelte sitt forhold til Gud, og vekst for menigheten. Vi er i ulike livssituasjoner og med ulik økonomisk fleksibilitet, men alle kan snakke med Gud om hva som er riktig for oss og slik komme nærmere han. 

Mange av stillingene i menigheten vår er finansiert av ordninger gjennom Den norske kirke og det offentlige. I tillegg dekker givertjenesten lønn til stillinger som gir tilbud til barn, ungdom, familier og eldre, og er viktige for å støtte de frivillige sin innsats. Vi vil altså lage trygge sosiale arenaer, trosfellesskap og trosopplæring for de fleste. Har du lyst til å støtte Gulset og Skotfoss menighet i dette?

Menighetsrådet har nå ansvar for konstnader til ca. x årsverk, og utvidet i 2019 med en deltids diakonstilling. Vi trenger nå å øke særlig den faste givertjenesten. .
 

Fast givertjeneste.
Den beste måten å gi på er å gi jevnlig. Gjennom avtalegiro med banken din kan du gi en månedlig gave som hjelper oss å jobbe strategisk og langsiktig. Alt går av seg selv og du får skattefradrag. 

Ny giver? Trykk her for å tegne fast givertjeneste gjennom signering med Bank-ID.  Dersom du vil skrive ut skjemaet og sende det til oss i posten kan du trykke her.

Allerede giver?
Er du allerede fast giver og vil justere beløpet du gir kan du gjøre det i nettbanken din. 

Engangsgave.
Du kan gi et engangsbeløp enten gjennom Vipps til 117106, eller du kan overføre til kontonr: 2610.26.50602

Skattefradrag
Du kan skattefradrag for gaven du gir. Denne innrapporteringen skjer automatisk fra oss dersom du har tegne avtalegiro og oppgitt fødselsnummer. Legg merke til at beløpet er vesentlig høyere enn for noen år tilbake (50.000,- pr. 2020). Her kan du ser hvor mye du kan få i skattefradrag på gaven.

 

Tilbake