Dette skjer fremover


Her kan dere se hva som skjer i ungdomsarbeidet fremover. 

 

Velkommen til ungdomsarbeidet i Gulset og Skotfoss menighet!

I høst har ungdomsarbeidet samlinger hver onsdag. Annen hver samles vi felles i kirka for sosialt og kos, og annen hver onsdag samles vi i smågrupper. Dette er fra ungdommer som er 13 år og oppover. Vi har plass til mange, så om du ikke er meldt på i en smågrupper er du velkommen til å bli med!

KRIK har også aktiviteter hver onsdag i gymsalen på ungdomsskolen fra kl. 17.30-19.00. Dette er også åpent for alle som vil være med. 

Når vi er sammen ønsker vi ha fokus på fellesskap, lek og moro. Vi ønsker også å ha en kultur hvor alle er velkomne og hvor vi bruker tid sammen på tvers klassetrinn. I smågruppene går vi mer i dybden på tro, ber sammen og tar opp spørsmål vi har. 

Her er planen for høsten, velkommen!

11. november - Felles sosialt 

25. november - Felles sosialt i kirka

2. desember - Felles sosialt i kirka MED MIDDAG

9. desember - Samling i smågrupper

16. Desember - Juleavslutning

Klikk her for å se vår facebookside

Tilbake