Aktiviteter for barn

Familiegudstjeneste i Skotfoss kirke

Velkommen til familiegudstjeneste i Skotfoss kirke kl. 11.00.    Les mer...

Konsert og gudstjeneste

Velkommen til gratis konsert lørdag 23. september i Gulset kirke, og gudstjenes...   Les mer...

På tur med David

   Les mer...

4-årsbok og 4-årsklubb!

Velkommen til 4-årsklubb!    Les mer...

"Hemmelig bønnevenn"

Vi ønsker å være en menighet som ber for hverandre, og "hemmelig bønnevenn" er ...   Les mer...

Minstemann

Neste øvelse er 2.oktober. Barnekoret for barn i alderen 4-7 år.    Les mer...

Babytrall høsten 2017

Høsten 2017  tilbys det to grupper med babytrall i Gulset kirke, med oppstart t...   Les mer...

Non Stop - dansegruppe

Dansegruppe for barn i 2.-4.klasse! Første gang er 30. august kl.17.30-18.30...   Les mer...

Godt Skodd - Trosopplæring i menigheten

I Gulset og Skotfoss menighet får alle døpte barn eller barn o-18 år der en a...   Les mer...

Sprell Levende søndagsskole

Søndag 24.september kl.11.00. Gla`Vox og kor fra Færøyene er med på gudstjene...   Les mer...

Småbarnstrall

Neste småbarnstrall er mandag 25.september kl.17.00. Påmelding til Inger@gul...   Les mer...